Home Địa lí lớp 12 Trắc nghiệm địa lý: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và...

Trắc nghiệm địa lý: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố ngành dịch vụ

626
0

CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

BÀI . VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ

I . CƠ CẤU, VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

1 . Cơ cấu ngành dịch vụ

» Dịch vụ kinh doanh: Giao thông vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, tín dụng, kinh doanh bất động sản, tư vấn, các dịch vụ nghề nghiệp.

» Dịch vụ tiêu dùng: Thương mại, sửa chữa, khách sạn, du lịch, dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể thao), cộng đồng.

» Dịch vụ công: Khoa học công nghệ, quản lí nhà nước, hoạt động đoàn thể.

2 . Vai trò ngành dịch vụ

» Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giao lưu quốc tế.

» Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.

» Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo việc làm.

» Khai thác tốt các tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu của khoa học kĩ thuật hiện đại phục vụ con người.

3 . Đặc điểm và xu hướng phát triển ngành dịch vụ

» Trên thế giới hiện nay, số lao động trong ngành dịch vụ tăng lên nhanh chóng

Các nước phát triển: Tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm khoảng 80% GDP.

Các nước đang phát triển: Tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm khoảng 30% GDP.

II . CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

Nhân tố

Ảnh hưởng

Trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội.

Đầu tư, bổ sung lao động cho ngành dịch vụ.
Quy mô, cơ cấu dân số. Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ.
Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.

Mạng lưới dịch vụ.

Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán.

Hình thức tổ chức mạng lưới dịch vụ.
Mức sống và thu nhập thực tế. Sức mua và nhu cầu dịch vụ.
Tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa lịch sử, cơ sở hạ tầng du lịch.

Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ du lịch.

TRẮC NGHIỆM THỰC HÀNH VỀ VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ

Câu 1. Ngành dịch vụ khác ngành công nghiệp và nông nghiệp ở đặc điểm nào?

A . Cơ cấu ngành đa dạng.

B . Không sản xuất ra sản phẩm vật chất.

C . Đáp ứng nhu cầu trong sản xuất và sinh hoạt.

D . Giải quyết việc làm cho người lao động.

Câu 2. Ngành giao thông vận tải thuộc nhóm ngành dịch vụ nào?

A . Dịch vụ công.                                  B. Dịch vụ tiêu dùng.

C . Dịch vụ kinh doanh.                         D. Dịch vụ cá nhân.

Câu 3. Dịch vụ tiêu dùng không bao gồm ngành nào sau đây?

A . Y tế.                                               B. Giáo dục.

C . Thể dục thể thao.                            D. Thông tin liên lạc.

Câu 4. Ngành dịch vụ khai thác hiệu quả giá trị của các di sản văn hóa, lịch sử là

A . Giao thông vận tải.                          B. Giáo dục.

C . Du lịch.                                           D. Nghiên cứu khoa học.

Câu 5. Các nước phát triển có tỉ lệ lao động trong ngành dịch vụ cao là do nguyên nhân cơ bản nào?

A . Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động xã hội cao.

B . Mức sống cao.

C . Tỉ lệ dân thành thị cao.

D . Có nhiều di tích văn hóa, lịch sử.

Câu 6. Quy mô và cơ cấu dân số ảnh hưởng tới

A . Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ.

B . Mạng lưới ngành dịch vụ.

C . Sức mua, nhu cầu dịch vụ.

D . Sự phát triển của ngành du lịch.

Câu 7. Tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 70% thuộc về các khu vực nào sau đây?

A . Châu Âu, châu Úc.                           B. Tây Âu, châu Úc.

C . Châu Mĩ, châu Úc.                            D. Tây Âu, Đông Á.

Câu 8. Trên thế giới, các trung tâm dịch vụ lớn thường phân bố ở

A . Các khu công nghiệp.                      B. Các thành phố lớn.

C . Trung tâm kinh tế.                          D. Trung tâm thương mại

Câu 9. Cơ cấu dân số trẻ thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ nào sau đây?

A . Cơ cấu dân số.                                  B. Thể dục thể thao.

C . Giao thông vận tải.                            D. Hoạt động đoàn thể.

Câu 10. Ảnh hưởng đến mạng lưới ngành dịch vụ là nhân tố nào sau đây?

A . Cơ cấu dân số.                             B. Mức sống của người dân.

C . Năng suất lao động.                     D. Mạng lưới quần cư.

ĐÁP ÁN

1.B 2.C 3.D 4.C 5.A 6.A 7.B 8.B 9.A 10.D

Qua lý thuyết và bài tập trắc nghiệm về: “Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố ngành dịch vụ” ở trê, chúc các em có một ngày học tập thật vui và đạt kết quả cao nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here