Home Địa lí lớp 12 Trắc nghiệm địa lý: Một số hình thức chủ yếu của tổ...

Trắc nghiệm địa lý: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

415
0

BÀI 3. MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

I . VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

» Góp phần sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất, lao động.

» Đới với nước đang phát triển góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

II . MỘT SỐ HÌNH THỨC CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

1 . Điểm công nghiệp

» Là hình thức tổ chức đơn giản nhất.

» Gồm một đến hai xí nghiệp phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu hoặc nhiên liệu. » Đồng nhất với một điểm dân cư.

» Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.

2 . Khu công nghiệp tập trung

» Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi, có kết cấu hạ tầng tương đối tốt.

» Tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp với khả năng hợp tác sản xuất cao.

» Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ.

» Sản phẩm vừa phục vụ trong nước, vừa xuất khẩu.

3 . Trung tâm công nghiệp

» Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.

» Gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.

» Có các xí nghiệp hạt nhân (thể hiện hướng chuyên môn hóa).

» Có các xí nghiệp bổ trợ, phục vụ.

4 . Vùng công nghiệp

» Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

» Gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ sản xuất và nét tương đồng trong quá trình hình thành Công nghiệp.

» Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa.

» Có các ngành phục vụ, bổ trợ.

TRẮC NGHIỆM THỰC HÀNH VỀ MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

Câu 1. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp không phải là

A . Điểm công nghiệp.                        B. Trung tâm công nghiệp.

C . Vùng công nghiệp.                        D. Xí nghiệp công nghiệp.

Câu 2. Gắn với đô thị vừa và lớn là đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?

A . Điểm công nghiệp.                        B. Trung tâm công nghiệp.

C . Vùng công nghiệp.                        D. Khu công nghiệp.

Câu 3. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào gắn liền với nguồn nguyên, nhiên liệu?

A . Điểm công nghiệp.                        B. Trung tâm công nghiệp.

C . Vùng công nghiệp.                        D. Xí nghiệp công nghiệp

Câu 4. Hiện nay ở các nước đang phát triển, hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào là phổ biến?

A . Điểm công nghiệp.                    B. Trung tâm công nghiệp.

C . Vùng công nghiệp.                    D. Khu công nghiệp tập trung.

Câu 5. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp phát triển ở trình độ cao nhất là

A . Điểm công nghiệp.                        B. Trung tâm công nghiệp.

C . Vùng công nghiệp.                        D. Khu công nghiệp.

Câu 6. “Khu vực có ranh giới rõ ràng, sản xuất các sản phẩm vừa phục vụ trong nước vừa xuất khẩu” là đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?

A . Điểm công nghiệp.                        B. trung tâm công nghiệp.

C . Vùng công nghiệp.                        D. Khu công nghiệp.

Câu 7. Trung tâm công nghiệp và khu công nghiệp không giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

A . Có các xí nghiệp bổ trợ và dịch vụ.

B . Có vị trí địa lí thuận lợi.

C . Gồm nhiều xí nghiệp có mối liên hệ với nhau.

D . Không có dân cư sinh sống.

Câu 8. Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp xếp theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp là

A . Khu công nghiệp – trung tâm công nghiệp – vùng công nghiệp – điểm công nghiệp.

B . Trung tâm công nghiệp – vùng công nghiệp – khu công nghiệp – điểm công nghiệp.

C . Điểm công nghiệp – khu công nghiệp – trung tâm công nghiệp – vùng công nghiệp.

D . Điểm công nghiệp – khu công nghiệp – vùng công nghiệp – trung tâm công nghiệp.

Câu 9. Trung tâm công nghiệp bao gồm

A . Điểm công nghiệp, khu công nghiệp.

B . Điểm công nghiệp, vùng công nghiệp.

C . Vùng công nghiệp, khu công nghiệp.

D . Khu công nghiệp, vùng công nghiệp.

Câu 10. Ở nước ta, các điểm công nghiệp thường phân bố chủ yếu ở

A . Miền núi.                                            B. Đồng bằng.            

C. Ven biển.                                             D. Nơi đông dân.

ĐÁP ÁN

1.D 2.B 3.A 4.D 5.C 6.D 7.D 8.C 9.A 10.A

Qua lý thuyết và bài tập trắc nghiệm về: “Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp” các em tham khảo, học bài và ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here