Home Hóa học 8 Phương pháp điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm

Phương pháp điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm

211
0

ĐIỀU CHẾ SO2 TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

I . Trạng thái tự nhiên của SO2

Lưu huỳnh điôxit (hay còn gọi là anhiđrit sunfurơ) là một hợp chất hóa học với công thức SO2. Chất khí này là sản phẩm chính của sự đốt cháy hợp chất lưu huỳnh và nó là một mối lo môi trường đáng kể. SO2 thường được mô tả là “mùi hôi của lưu huỳnh bị đốt cháy”.

Lưu huỳnh điôxit là một khí vô cơ không màu, nặng hơn không khí. Nó có khả năng làm vẩn đục nước vôi trong, làm mất màu dung dịch Brôm và làm mất màu cánh hoa hồng (2 tính chất sau được ứng dụng để nhận biết SO2 và phân biệt nó với CO2).

II . Phương trình điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm

Trong phòng thí nghiệm, SO2 được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch H2SO4 với muối Na2SO3.

-Qui mô: nhỏ

-Thiết bị: Na2SO3 , H2SO4 (hoặc HCl), lọ

Na2SO3 + H2SO4(dd) → Na2SO4 + H2O +SO2 (đun nóng)

Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

III . Trắc nghiệm về phương pháp điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm

Câu 1: Để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm người ta tiến hành thí nghiệm nào sau đây:

A . Cho Na2SO3 tinh thể + H2SO4 đặc/nóng.

B . Đốt cháy hoàn toàn khí H2S trong không khí.

C . Cho lưu huỳnh cháy trong không khí.

D . Cho dung dịch Na2SO3 + H2SO4 loãng.

Câu 2: Sơ đồ sau mô tả cách điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm. Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A . H2SO4, Na2SO3, NaOH.  

B . Na2SO3, NaOH, HCl.

C . HCl, CaSO3, NH3.

D . H2SO4, Na2CO3, KOH.

->Đáp án C

Hướng dẫn:

Phản ứng điều chế SO2 -> Nên X và Y không thể là H2SO4 và Na2SO3 hoặc Na2SO3 và NaOH ->Loại B và D

Ta dùng bông tẩm dung dịch NaOH để hạn chế khí SO2 thoát ra ngoài. Ta không dùng bông tẩm NH3 vì nó dễ bay hơi.

->Chọn C

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm SO2 được điều chế bằng cách cho axit H2SO4 tác dụng với Na2CO3 rắn theo sơ đồ hình vẽ:

Để ngăn khí SO2 thoát ra ngoài hiệu quả nhất, cần đậy bình thu khí bằng bông tẩm dung dịch chất nào sau đây?

A . NaOH             B . NaCl               C . CH3COOH               D . HCl

Câu 4: Điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm bằng cách cho dung dịch H2SO4 tác dụng với muối sunfit. Muối nào sau đây được chọn để điều chế SO2 là thuận lợi nhất?

A . Na2SO3 và CaSO3                       B . CaSO3 và BaSO3

C . BaSO3 và CuSO3                         D . CuSO3 và Na2SO3

->Đáp án A

Vì hai hợp chất này phổ biến trong phòng thí nghiệm. Các muối của Ba thì khá hiếm trong phòng thí nghiệm do quá đắt. Còn CuSO3 thì không có, chủ yếu là CuSO4.


Qua lý thuyết và trắc nghiệm về Phương pháp điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm ở trên có thể giúp ích cho các em, mọi thành công đều từ sự chăm chỉ và nỗ lực. Chúc các em thi tốt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here