Home Địa lí lớp 12 Lý thuyết và trắc nghiệm về: Môi trường và sự phát triển...

Lý thuyết và trắc nghiệm về: Môi trường và sự phát triển bền vững

408
0

MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

I . SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

a . Hiện trạng của tài nguyên và môi trường

» Các nguồn tài nguyên có hạn, đang bị cạn kiệt (khoáng sản, sinh vật).

» Môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm, suy thoái, sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính.

b . Sự phát triển bền vững

» Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường để cho sự phát triển của xã hội hôm nay không làm hạn chế cho sự phát triển của ngày mai, phải tạo nền tảng cho sự phát triển tương lai.

» Mục tiêu của sự phát triển bền vững: sự phát triển phải đảm bảo cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, trong môi trường sống lành mạnh.

» Cơ sở của sự phát triển bền vững:

Giảm đến mức thấp của sự cạn kiệt tài nguyên môi trường. Đảm bảo sử dụng lâu dài các tài nguyên tái tạo lại được bằng cách tái chế, tránh lãng phí, tìm ra nguyên liệu mới thay thế.

Bảo tồn tính đa dạng sinh học, quản lí tốt phương thức và mức độ sử dụng.

Bảo vệ, duy trì các hệ sinh thái tự nhiên, phục hồi lại các môi trường đã bị suy thoái, giữ gìn cân bằng các hệ sinh thái.

c . Hướng giải quyết các vấn đề môi trường

» Phải có sự phối hợp, nỗ lực chung của các quốc gia, mọi tầng lớp trong xã hội.

» Chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm dứt chiến tranh.

» Giúp các nước đang phát triển thoát khỏi đói nghèo.

» Áp dụng các tiến bộ khoa học, kĩ thuật để kiểm soát tình trạng môi trường sử dụng hợp lí tài nguyên.

» Phải thực hiện các công tác quốc tế về môi trường, luật môi trường.

II . VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN

» Sự phát triển công nghiệp, đô thị hóa nhanh, dẫn đến vấn đề môi trường (mưa axit, thủng tầng ôdôn, hiệu ứng nhà kính,…), chủ yếu đến từ các trung tâm phát thải khí lớn nhất như Hoa Kì, EU, Nhật Bản.

» Nhiều nước công nghiệp phát triển đã bảo vệ tốt hơn môi trường của nước mình, nhưng lại chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển.

III . VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

1 . Các nước đang phát triển là nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường và phát triển

Chiếm 1/2 diện tích các lục địa, ½ dân số thế giới, giàu tài nguyên, môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng.

2 . Khai thác và chế biến khoáng sản ở các nước đang phát triển

» Khai thác và chế biến khoáng sản: Là nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ. Sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật làm giảm chi phí sử dụng nguyên nhiên liệu, tìm được các nguyên nhiên liệu rẻ tiền thay thế, làm cho các nước đang phát triển giảm nguồn thu ngoại tệ, nợ tăng lên.

» Việc khai thác mỏ khoáng sản mà không chú ý đến bảo vệ môi trường, thì môi trường dễ bị ô nhiễm.

» Các nước phát triển lợi dụng khó khăn ở các nước đang phát triển để bóc lột tài nguyên.

3 . Việc khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp ở các nước đang phát triển

» Tài nguyên rừng phong phú.

» Việc đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng lấy củi, lấy lâm sản xuất khẩu, mở rộng diện tích canh tác rừng bị suy giảm về diện tích, chất lượng, thúc đẩy quá trình hoang hoá ở vùng nhiệt đới.

TRẮC NGHIỆM THỰC HÀNH VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Câu 1. Loài người đang đứng trước thử thách lớn, đó là

A  Nguy cơ mất cân bằng sinh thái.   

B . Các tài nguyên trên Trái Đất là có hạn.

C . Sự già hóa dân số.                    

D . Vấn đề ô nhiễm môi trường.

Câu 2. Sự hạn chế của tài nguyên thiên nhiên thể hiện rõ nhất ở tài nguyên

A . Khoáng sản.                                                B. Đất.             

C. Nước.                                                           D. Sinh vật.

Câu 3. Việc giải quyết những vấn đề về môi trường đòi hỏi phải có những nỗ lực lớn về

A . Xã hội, kinh tế, khoa học kĩ thuật.              

B . Chính trị, kinh tế, khoa học kĩ thuật.

C . Chính trị, kinh tế, xã hội.                   

D . Trình độ phát triển kinh tế xã hội.

Câu 4. Mục tiêu của sự phát triển bền vững mà con người đang hướng tới là

A . Con người có được đời sống vật chất và tinh thần cao trong môi trường sống hiện đại.

B . Con người có được đời sống vật chất và tinh thần cao trong môi trường sống lành mạnh.

C . Con người có được đời sống vật chất và tinh thần cao trong môi trường sống trong sạch.

D . Con người có được đời sống vật chất và tinh thần cao trong môi trường sống đầy đủ.

Câu 5. Nhận định nào sau đây không đúng về vấn đề môi trường ở các nước phát triển?

A . Nhiều nước công nghiệp phát triển đã bảo vệ tốt hơn môi trường của nước mình.

B . Các công ty tư bản đã chuyển sự ô nhiễm môi trường sang các nước đang phát triển.

C . Trung tâm phát khí thải lớn của thế giới là Hoa Kì, EU, Nhật Bản.

D . Vấn đề môi trường gắn với tác động môi trường của sự phát triển nông nghiệp.

Câu 6. Một trong những quốc gia thải nhiều khí gây ô nhiễm môi trường nhất hiện nay không tham gia kí nghị định thư Ki-ô-tô là

A . Trung Quốc.     B. Hoa Kì.    C. Nhật Bản.     D. Liên bang Nga.

Câu 7. Môi trường ở các nước đang phát triển bị hủy hoại nghiêm trọng, chủ yếu do

A . Gánh nặng nợ nước ngoài.             

B . Sức ép dân số và sự bùng nổ dân số.

C . Nạn đói.                                                       

D . Thiếu vốn, công nghệ.

Câu 8. Quá trình hoang mạc hóa ngày càng nhanh ở các nước đang phát triển chủ yếu do

A . Phát triển nền nông nghiệp quảng canh.      

B . Biến đổi khí hậu.

C . Thiếu nước tưới tiêu.                          

D . Nạn phá rừng.

Câu 9. Các nước đang phát triển không giàu có tài nguyên nào sau đây?

A . Rừng.                                         B. Đất nông nghiệp.            

C. Trí tuệ.                                         D. Khoáng sản.

Câu 10. Nhận định nào sau đây không đúng về vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển?

A . Việc khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi đã gây ô nhiễm môi trường.

B . Nhiều nước đang phát triển là “bãi rác” công nghệ của các nước phát triển.

C . Việc đáp ứng mục tiêu lương thực bằng mọi giá đã dẫn tới diện tích rừng bị thu hẹp.

D . Các nước đang phát triển hoàn toàn tự chủ trong việc khai thác và xuất khẩu tài nguyên.

ĐÁP ÁN

1.B 2.A 3.B 4.B 5.D 6.B 7.B 8.A 9.C 10.D

Qua lý thuyết và một vài câu hỏi trắc nghiệm về: “Môi trường và sự phát triển bền vững” , chúc các em có một ngày học tập và làm việc vui vẻ nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here