Home Địa lí lớp 12 Lý thuyết và trắc nghiệm về: Địa lý ngành thương mại

Lý thuyết và trắc nghiệm về: Địa lý ngành thương mại

355
0

 ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI

1 . Thị trường thương mại

» Là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua về những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ nào đó.

» Thị trường hoạt động theo quy luật cung – cầu:

Khi cung lớn hơn cầu giá cả bên thị trường có xu hướng giảm, tình hình này có lợi cho người mua nhưng không có lợi cho người bán và nhà sản xuất, sản xuất có nguy cơ đình đốn.

Khi cầu lớn hơn cung giá cả tăng lên, kích thích sản xuất.

Khi cung = cầu giá cả ổn định.

» Do quy luật cung cầu nên thị trường thường xuyên biến động. Hoạt động maketting có vai trò ngày càng lớn trong thương mại.

2 . Thương mại

a . Vai trò Thương mại

» Là khâu nối liền giữa sản xuất với tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa và dịch vụ giữa người bán và người mua.

» Điều tiết sản xuất: Thúc đẩy sự phát triển của sản xuất hàng hóa, hướng dẫn người tiêu dùng.

» Vai trò của nội thương: Trao đổi hàng hóa và dịch vụ trong một nước, góp phần đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất và phân công lao động theo vùng và lãnh thổ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của từng cá nhân.

» Vai trò của ngoại thương: Trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các nước, góp phần làm tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước, gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới, giúp cho đất nước tìm được động lực để phát triển tham gia vào thị trường thế giới, các lợi thế của đất nước được khai thác có hiệu quả hơn.

b . Cán cân xuất nhập khẩu thương mại

» Cán cân xuất nhập khẩu:

Là quan hệ so sánh giá trị giữa hàng xuất khẩu với giá trị hàng nhập khẩu.

Nếu giá trị hàng xuất khẩu > giá trị hàng nhập khẩu gọi là xuất siêu và ngược lại.

» Cơ cấu hàng xuất nhập khẩu:

Nguyên liệu chưa qua chế biến và sản phẩm đã qua chế biến.

Tư liệu sản xuất: Nguyên liệu, máy móc, thiết bị.

Sản phẩm tiêu dùng.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỊA LÝ NGÀNH THƯƠNG MẠI

Câu 1. Nhận định nào sau đây không đúng về thị trường?

A . Thị trường là nơi gặp gỡ giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng.

B . Giá trị của hàng hóa được đo bằng vật ngang giá.

C . Thị trường hoạt động và biến động theo quy luật cung và cầu.

D . Hoạt động tiếp thị có vai trò quan họng trong hoạt động thương mại.

Câu 2. Đâu không phải là vai trò của ngành thương mại?

A  Thúc đẩy sự phát triển sản xuất hàng hóa.

B . Điều tiết sản xuất.

C . Hướng dẫn tiêu dùng.

D . Nối liền giữa sản xuất với sản xuất.

Câu 3. Sản xuất sẽ có nguy cơ đình đốn khi

A . Cung lớn hơn cầu.                                B. Cung nhỏ hơn câu.

C . Cung bằng cầu.                                   D. Thừa nguyên liệu.

Câu 4. Vai trò quan trọng của nhập khẩu thiết bị máy móc đối với sự phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển hiện nay là

A . Góp phần đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất.

B . Phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cá nhân.

C . Nền kinh tế tìm được động lực mạnh mẽ để phát triển.

D . Đáp ứng nhu cầu của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Câu 5. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của hầu hết các nước đang phát triển là

A . Nguyên liệu chưa qua chế biến.    

B . Sản phẩm đã qua chế biến.

C . Máy móc, thiết bị.                    

D . Sản phẩm tiêu dùng.

Câu 6. Các mặt xuất khẩu chủ yếu của các nước phát triển là

A . Nguyên liệu chưa qua chế biển.    

B . Sản phẩm đã qua chế biến.

C . Tư liệu sản xuất.                       

D . Sản phẩm tiêu dùng.

Câu 7. Biểu hiện của nhập siêu là

A . Giá trị xuất khẩu nhỏ hơn giá trị nhập khẩu.

B . Giá trị xuất khẩu nhỏ hơn giá trị nhập khẩu.

C . Giá trị xuất khẩu bằng giá trị nhập khẩu.

D . Kim ngạch nhập khẩu nhỏ hơn kim ngạch xuất khẩu.

Câu 8. Cán cân xuất nhập khẩu là

A .Tổng giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu.

B . Quan hệ so sánh giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu.

C . Tỉ số giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu.

D . Hiệu số giữa giá trị nhập khẩu và giá trị xuất khẩu.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng về các nhóm hàng trong cơ cấu hàng xuất, nhập khẩu?

A . Tư liệu sản xuất.                      

B . Sản phẩm tiêu dùng.

C . Nguyên liệu chưa qua chế biến.    

D . Nguyên liệu đã qua chế biến.

Câu 10. Hầu hết các nước đang phát triển hiện nay có cán cân xuất nhập khẩu theo xu hướng

A . Nhập siêu.                                               B. Xuất siêu.    

C. Dần đến sự cân đối.                                  D. Bằng nhau.

ĐÁP ÁN

1.A 2.D 3.A 4.D 5.A 6.C 7.B 8.B 9.D 10.A

Qua phần kiến thức và bài tập ở trên về: “Địa lý ngành thương mại” chúc các em có một ngày học tập thật vui vẻ nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here