Home Địa lí lớp 12 Lý thuyết và trắc nghiệm: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố...

Lý thuyết và trắc nghiệm: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

438
0

CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

BÀI: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

1 . Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp

Vai trò

Đặc điểm

– Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

– Cung cấp nguyên liệu để phát triển công nghiệp.

– Tạo nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu, mang lại nguồn thu ngoại tệ.

– Giữ gìn cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

– Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu. – Cây trồng vật nuôi là đối tượng lao động.

– Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ. – Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

– Nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

2 . Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố nông nghiệp

Nhân số

Ảnh hưởng đến phân bố

Tự nhiên

Đất: quỹ đất, tính chất đất, độ phì.

Quy mô sản xuất, cơ cấu và sự phân bố cây trồng, vật nuôi, năng suất.

Khí hậu, nước: Chế độ nhiệt, ẩm, mưa; các điều kiện thời tiết; nước trên mặt, nước ngầm.

Thời vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi; khả năng xen canh, tăng vụ; tính chất ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp
Sinh vật: Loài cây con, đồng cỏ, nguồn thức ăn tự nhiên.

Tạo các cây trồng, vật nuôi; cơ sở thức ăn tự nhiên cho gia súc, cơ cấu vật nuôi và phát triển chăn nuôi.

Kinh tế – xã hội

Dân cư và nguồn lao động. Số dân và lực lượng sản xuất trực tiếp, tập quán ăn uống.

Cơ cấu và sự phân bố cây trồng, vật nuôi.
Sở hữu ruộng đất: Quan hệ sở hữu nhà nước, tập thể, tư nhân về ruộng đất. Con đường phát triển nông nghiệp; các hình thức tổ chức sản xuất và lãnh thổ.
Tiến hóa khoa học kỹ thuật: Cơ giới hóa, thủy lợi hóa, hóa học học, công nghệ sinh học.

Chủ động hơn trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng.

Thị trường tiêu thụ. Giá nông sản; điều tiết sản xuất và hướng chuyển hóa.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

Câu 1. Với các nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu không phải bởi nguyên nhân chính nào?

A . Đáp ứng nhu cầu lương thực.

B . Là tiền đề của quá trình công nghiệp hóa.

C . Xuất khẩu thu ngoại tệ.

D . Cung cấp nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi.

Câu 2. Tư liệu sản xuất của ngành nông nghiệp là

A . Cây trồng và vật nuôi.                        B. Đất.

C . Điều kiện tự nhiên.                             D. Vật tư nông nghiệp.

Câu 3. Phải đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, do sản xuất nông nghiệp có đặc điểm gì?

A . Mang tính mùa vụ.                            

B . Phụ thuộc vào điều kiện thiên nhiên.

C . Có nhiều điều kiện phát triển.            

D . Đang trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

Câu 4. Vì đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi nên cần

A . Sử dụng hợp lí và tiết kiệm đất.         

B . Biểu hiết và tôn trọng quy luật sinh học.

C . Đẩy mạnh công nghiệp chế biến.       

D . Sử dụng hợp lý và tiết kiệm đất.

Câu 5. Quy mô sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào

A . Tính chất của đất.                               B. Dân cư và lao động.

C . Tiến bộ khoa học kĩ thuật.                    D. Quỹ đất.

Câu 6. Để tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp, yếu tố quan trọng nhất là

A . Nguồn lao động.                        B. Điều kiện tự nhiên.

C . Thị trường tiêu thụ.                    D. Tiến bộ khoa học kĩ thuật.

Câu 7. Đặc điểm nào quan trọng để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp

A . Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu, không thể thay thế.

B . Đối tượng sản xuất nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi.

C . Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ.

D . Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

Câu 8. Nhân tố nào quy định tính đa dạng về cơ cấu nông sản?

A . Dân cư và lao động.                          B. Sở hữu ruộng đất.

C . Khí hậu và đất.                                 D. Thị trường tiêu thụ.

Câu 9. Tỉ lệ thiếu việc làm ở các vùng nông thôn Việt Nam cao do tác động của đặc điểm nào trong sản xuất nông nghiệp?

A . Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu, không thể thay thế.

B . Đối tượng sản xuất nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi.

C . Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ.

D . Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

Câu 10. Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chủ yếu ở các nước phát triển là

A . Hợp tác xã.                              B. Thể tổng hợp nông nghiệp.

C . Vùng nông nghiệp.                   D. Trang trại.

ĐÁP ÁN

1.D 2.B 3.A 4.B 5.D 6.D 7.A 8.C 9.C 10.D

Qua phần lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm về: “Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp” ở trên, các em tham khảo và làm bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here