Home Địa lí lớp 12 Lý thuyết và trắc nghiệm: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Lý thuyết và trắc nghiệm: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

323
0

CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÀI: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

THIÊN THIÊN

1 . Môi trường

» Môi trường địa lí: Là môi trường bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

» Môi trường tự nhiên: Là bộ phận hợp thành của môi trường sống và sản xuất của loài người, là bộ phận của môi trường xung quanh.

» Môi trường xã hội: Bao gồm các quan hệ xã hội trong sản xuất, phân phối, giao tiếp.

» Môi trường nhân tạo: Do con người tạo ra nhằm phục vụ nhu cầu sống và phát triển của mình.

Loại môi trường

Nguồn gốc

Sự phát triển của

môi trường

Môi trường tự nhiên

Có sẵn trong tự nhiên. Vừa phát triển theo quy luật tự nhiên, vừa bị chi phối bởi quy luật xã hội.

Môi trường nhân tạo.

Do con người tạo ra. Phát triển theo quy luật xã hội.

2 . Chức năng môi trường

» Là không gian sống của con người.

» Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.

» Là nơi chứa đựng phế thải do con người tạo ra.

3 . Tài nguyên thiên nhiên

a . Khái niệm Tài nguyên thiên nhiên

Là thành phần của tự nhiên mà ở trình độ nhất định của sự phát triển lực lượng sản xuất chúng được sử dụng hoặc có thể được sử dụng làm phương tiện sản xuất và làm đối tượng tiêu dùng.

b . Phân loại tài nguyên thiên nhiên

» Theo thuộc tính tự nhiên: Đất nước, khí hậu, khoáng sản, sinh vật.

» Theo công dụng kinh tế. Tài nguyên nông nghiệp, công nghiệp, du lịch.

» Theo khả năng hao kiệt của tài nguyên thiên nhiên.

Tài nguyên có thế bị hao kiệt, gồm:

Tài nguyên không khôi phục được: Khoáng sản.

Tài nguyên khôi phục được: Sinh vật, đất trồng.

Tài nguyên không bị hao kiệt: Năng lượng Mặt Trời, không khí, nước.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Câu 1. Môi trường nhân tạo của con người không bao gồm

A . Thành phố.                               B. Quan hệ sản xuất.

C . Khu công nghiệp.                      D. Cơ sở hạ tầng.

Câu 2. Môi trường tự nhiên giống môi trường nhân tạo ở đặc điểm nào sau đây?

A . Là kết quả lao động của con người.

B . Phát triển theo quy luật riêng.

C . Tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào con người.

D . Chịu tác động của con người.

Câu 3. Chức năng của môi trường địa lí không phải là

A . Không gian sống của con người.

B . Nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.

C . Nơi sinh ra các thành phần tự nhiên.

D . Nơi chứa đựng các phế thải do con người tạo ra.

Câu 4. Phân loại tài nguyên theo thuộc tính tự nhiên không phải là

A . Tài nguyên đất.                         B. Tài nguyên nước,

C . Tài nguyên nông nghiệp.            D. Tài nguyên khoáng sản.

Câu 5. Cách phân loại tài nguyên không bao gồm loại nào sau đây?

A . Theo thuộc tính tự nhiên.

B . Theo giá trị kinh tế.

C . Theo khả năng có thể bị hao kiệt trong quá trình sử dụng.

D . Theo công dụng kinh tế.

Câu 6. Tài nguyên nào sau đây sẽ bị hao kiệt trong quá trình sử dụng và không có khả năng phục hồi?

A . Khoáng sản.                                       B. Đất trồng.              

C. Thực vật.                                            D. Động vật.

Câu 7. Tài nguyên nào sau đây không bị hao kiệt và không bị biến đổi trong quá trình sử dụng?

A . Không khí.                                          B. Nước ngầm.

C . Năng lượng Mặt Trời.                           D. Nước.

Câu 8. Nhận định nào sau đây không đúng về tài nguyên thiên nhiên?

A . Là các thành phần tự nhiên được sử dụng trong sản xuất hoặc tiêu dùng.

B . Là môi trường tự nhiên tồn tại xung quanh con người.

C . Số lượng các tài nguyên được bổ sung không ngừng.

D . Tài nguyên thiên nhiên là có hạn và đang bị cạn kiệt.

Câu 9. Loại tài nguyên đang bị biến đổi nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người là

A . Đất và nước.                             B. Nước và không khí.

C . Sinh vật và nước.                      D. Khoáng sản và không khí.

Câu 10. Đất được xếp vào loại tài nguyên nào sau đây?

A . Có thể bị hao kiệt.                              B. Không bị hao kiệt.

C . Không phục hồi được.                         D. Phục hồi được.

ĐÁP ÁN

1.B 2.D 3.C 4.C 5.B 6.A 7.C 8.B 9.B 10.D

Qua lý thuyết và một vài câu hỏi trắc nghiệm về: “Môi trường và tài nguyên thiên nhiên” ở trên, chúc các em có một ngày học tập vui vẻ và một kỳ thi đạt kết quả cao nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here