Home Địa lí lớp 12 Lý thuyết và trắc nghiệm Địa lý ngành trồng trọt

Lý thuyết và trắc nghiệm Địa lý ngành trồng trọt

349
0

ĐỊA LÍ NGÀNH TRỒNG TRỌT

1 .  Vai trò và đặc điểm của ngành trồng trọt

2 . Cây lương thực

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỊA LÝ NGÀNH TRỒNG TRỌT

Câu 1. Đây không phải là nhóm cây trồng phân theo giá trị sử dụng?

A . Cây lương thực.                                  B. Cây lâu năm.

C . Cây công nghiệp.                                D. Cây thực phẩm.

Câu 2. Loại cây nào sau đây không được xếp vào cây lương thực chính?

A . Cây lúa gạo.                                        B. Cây lúa mì.

C . Cây lúa mạch.                                     D. Cây ngô.

Câu 3. “Ưa khí hậu nóng ẩm, đất dễ thoát nước, thích nghi với sự dao động của khí hậu” là đặc điểm sinh thái của cây

A . Lúa gạo.               B. Lúa mì.           C. Sắn.              D. Ngô.

Câu 4. Cây lúa mì phân bố chủ yếu ở

A . Miền ôn đới nóng và nhiệt đới.          

B . Miền nhiệt đới gió mùa.

C . Miền ôn đới và cận nhiệt đới.             

D . Miền nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Câu 5. Đặc điểm tự nhiên của cây công nghiệp là

A . Cần lao động có kĩ thuật.                   

B . Cần lao động dồi dào, có kinh nghiệm.

C . Cần đất thích hợp, ưa nhiệt ẩm.         

D . Cần nơi có điều kiện thuận lợi nhất.

Câu 6. Phần lớn các cây công nghiệp phân bố ở

  1. Các nước công nghiệp mới.               B. Các nước phát triển.

C . Miền nhiệt đới và cận nhiệt.                 D. Miền ôn đới.

Câu 7. Trồng rừng và trồng cây công nghiệp cùng có ý nghĩa quan trọng về mặt môi trường, đó là

A . Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.      

. Giữ cân bằng sinh thái.

C . Có giá trị xuất khẩu.                          

D . Giải quyết vấn đề việc làm.

Câu 8. Nước có diện tích rừng trồng lớn trên thế giới là

A . Bra-xin, Trung Ọuổc.                          B. Bra-xin, Hoa Kì.

C . Trung Quốc, Ấn Độ.                           D. Ấn Độ. Bra-xin.

Câu 9. Cây lúa gạo phù hợp với đặc điểm sinh thái nào sau đây?

A . Chân ruộng ngập nước.

B . Khí hậu ấm, khô vào thời kì đầu sinh trường.

C . Đất ẩm, nhiều mùn.

D . Không đòi hỏi nhiều công chăm sóc.

Câu 10. Nhìn chung các cây lương thực khác (cây hoa màu) có đặc điểm sinh thái nào sau đây?

A . Cần nhiều phân bón.                 B. Có khả năng chịu hạn giỏi.

C . Kén đất.                                   D. Cần nhiều công chăm sóc.

ĐÁP ÁN

1.B 2.C 3.D 4.C 5.C 6.C 7.B 8.C 9.A 10.B

Qua lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm ở trên về: “Địa lý ngành trồng trọt ” các em học bài và ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here