Home Đề thi - Đáp án vào lớp 10 Đề thi và đáp án tuyển sinh vào 10 môn Tiếng Anh...

Đề thi và đáp án tuyển sinh vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Định 2019

204
0

Theo nhận định của thầy, cô giáo đề thi năm nay vẫn cấu trúc tương đối quen thuộc, theo đó đề mỗi dạng bài lại tương đối biến hóa, ít theo khuôn mẫu. Nếu chủ động xây dựng kế hoạch học tập, phân loại các dạng toán chi tiết và ôn luyện thường xuyên, thí sinh có thể đạt điểm số cao.

Các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh nội dung thi kiến thức ở cấp THCS theo chương trình hiện hành; môn thứ tư nội dung thi là kiến thức trong chương trình lớp 9. Các môn thi chấm thang điểm 10 và tính hệ số 1.

Đề thi vào lớp 10 năm 2019 môn tiếng Anh tỉnh Bình Định ngày 5/6/2019:

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2019 môn tiếng Anh tỉnh Bình Định ngày 5/6/2019:

Part 1. 

1. with        2. haven’t         3. so       4. after        5. whom        6. better

Part 2.  1. G      2. D      3. F      4. B      5. A      6. C

Part 3.

1. spends

2. have finished

3. be put

4. sitting

5. to come

6. heavily

7. poisonous

8. convenient

Part 4. 

1. have thành having                     2. which thành who/ that

Part 5. 

1. I had a chance                          2. he was learning

3. will be grown                            4. whose wallet was stolen

Part 6.   1. which     2. activities    3. various      4. However

Part 7.   1. T           2. T               3. T               4. F

Qua: “Đề thi và đáp án tuyển sinh vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Định 2019” ở trên, chúc các bạn thi tốt và đạt kết quả cao nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here